Szlaki rowerowe "Bug rajem dla turysty"

Ścieżki rowerowe wykonane w ramach projektu „Bug rajem dla turysty”, są położone w regionie Podlasia Nadbużańskiego charakteryzującego się różnorodnością kulturową, którą region zawdzięcza położeniu na granicy kultur, narodów, religii i wyznań. Wszystko to wpływa na specyficzną aurę pogranicza, która jest tu silnie odczuwalna. Prawdziwym skarbem i jednym z najmocniejszych atutów regionu są jego bogactwa naturalne – rozumiane jednak jako walory krajobrazu i środowiska przyrodniczego.


Gmina Drohiczyn (całkowita długość 9,222 km) - ścieżka rowerowa biegnie z Tonkiel
do Drohiczyna (6,016 km) przez Drohiczyn od Al. Jaćwieży do drogi krajowej 62 (1,578 km) do Zajęcznik (1,628 km).

Gmina Sarnaki (całkowita długość 7,242 km) – pierwszy odcinek ścieżki rowerowej o długości 3,239 km biegnie przez Fronołów - Kolonie Mierzwice, drogą powiatową przez Kózki, Janów Podlaski; drugi odcinek o długości 2,671 km od drogi powiatowej Kózki – Janów Podlaski do Zabuża, trzecia część ścieżki kieruje się od Zabuża do miejscowości Klepaczew (długość 1,332 km).

Gmina Korczew (całkowita długość 5,722 km) – pierwszy odcinek ścieżki rowerowej o długości 1,665 km zaczyna się od drogi Bużyska, kierujemy się do promu i do drogi prom Góry, odcinek drugi o długości 0,359 km prowadzi od drogi do promu do grilla Ruska Strona, odcinek trzeci, o długości 3,698 km, od drogi do promu – do grilla do miejscowości Góry.

Gmina Mielnik (całkowita długość 11,077 km) – pierwszy odcinek ścieżki rowerowej, o długości 0,515 km, biegnie od granicy pasa kolejowego PKP w Mielniku do miejscowości Maćkowicze, następnie należy kierować się od końca asfaltu w miejscowości Osłowo do drogi powiatowej ul. Brzeska w miejscowości Zagórze; kolejno do ul. Zamiejska w miejscowości Przedmieście do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wajków, kolejny odcinek szlaku, o długości 2,817 km, przebiega od drogi gminnej asfaltowej Wajków - Sutno, następnie przebiega drogą gminną Sutno-Niemirów (długość 4,230 km).

Gmina Siemiatycze (całkowita długość 4,320 km) – I odcinek ścieżki rowerowej, o długości 0,7 km, zaczyna się w miejscowości Zajęczniki, gmina Drohiczyn następnie kieruje się do miejscowości Klekotowo odcinek II, o długości 2,164 km, prowadzi od wsi Turna Duża od drogi powiatowej przez las do wsi Anusin (do asfaltu); odcinek III ścieżki (długość 4,320 km) biegnie od wsi Anusin od drogi asfaltowej do gruntów wsi Oleandry obok bunkra, drogą lokalną nr 127 do granicy gminy Mielnik.

Gmina Perlejewo (całkowita długość 10,127 km) – ścieżka rowerowa, o długości 1,633 km, biegnie drogą Kruzy - Głęboczek, następnie przechodzi w drogę Leśniki - Kobyla (dł. 1,101 km); dalej kieruje się na drogę Wiktorowo - Kobyla (dł. 1,743 km), następnie przechodzi w drogę Osnówka – Wyręby (dł. 2,279 km), dalej ścieżka rowerowa biegnie drogą Miodusy Dworaki - Miodusy Pokrzywne (dł. 1,281 km), ostatni odcinek ścieżki- przebiega drogą Twarogi Gaj - Twarogi Lackie (dł. 2,090 km).

Więcej informacji na: http://www.bugrajem.eu