O Regionie

„W dole przewijał się nizinami Bug, wypływając z lasów i wstęgą – wstęgą zanurzając się znowu w lasy sine. Daleko leżało Podlasie. Wioski, łęgi, pola, cerkwie połyskujące w zachodzie słonecznym. W śniadą dal ciągnęła się ta ziemia niska, cicha i smutna.”
(Stefan Żeromski, Uroda życia)

Bug to jedna z najpiękniejszych rzek w Europie o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i naturalnym meandrującym korycie. Jest to rzeka pełna niespodzianek, z pięknymi wysepkami i starorzeczami, bogactwem ptactwa i różnorodnością roślin. Wartki nurt nieustannie zmienia koryto tej rzeki, czyniąc ją dziką, nieujarzmioną, nieprzewidywalną, zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów.
W nadbużańską przestrzeń pięknie wpisują się liczne zabytki, pochodzące z różnych epok, zbudowane w różnych stylach architektonicznych, które świadczą omapka1 niezwykle bogatej i ciekawej historii tych terenów. Mazowieckie pałace, podlaskie dwory i lubelskie chaty, dzwony licznych cerkwi i kościołów współgrają w tworzeniu wyjątkowego i niespotykanego klimatu. Przepiękny Drohiczyn ze wspaniałą architekturą sakralną, Święta Góra Grabarka, zespół parkowo – pałacowy w Korczewie, Pałac w Sterdyni, czy też położony wśród nadbużańskich łąk Janów Podlaski ze słynną stadniną koni arabskich to z pewnością warte odwiedzenia miejsca.
Bogata w dziedzictwo kulturowe kraina nadbużańska była i jest inspiracją dla wielu artystów, a działalność człowieka wpisana jest tu w odwieczny rytm natury.
Ze względu na unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie doliny Bugu utworzono Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, liczne rezerwaty przyrody i Obszary Chronionego Krajobrazu. Dolina Bugu stanowi również sieć Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska obejmujące odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego.
Ale kraina Bugu to nie tylko miejsce do kontemplacji przyrody i zabytków, lecz także idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, gdyż jest to region charakteryzujący się znakomitymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju sportu. Swobodny galop wzdłuż Bugu, spływ kajakowy po dzikiej rzece, piesze wycieczki połączone z odkrywaniem cudów przyrody, czy ciekawe trasy rowerowe, wędkowanie – to tylko jedne z wielu możliwości. Na swoisty charakter krainy Bugu ma także ogromny wpływ prawdziwa multietniczność oraz wielokulturowość regionów położonych nad rzeką. Obszar ten stanowi granicę polityczna Polski z najbliższymi wschodnimi sąsiadami, ale jest to także granica historyczna i kulturowa. To miejsce spotkania trzech kultur: białoruskiej, polskiej i ukraińskiej.

Malowniczy region nadbużański urzeka pięknem krajobrazu, czystym powietrzem, bogatymi walorami przyrodniczymi, które wraz z zachowaną odrębnością kulturową i bogatą gamą zabytków architektury świeckiej i sakralnej dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń. Dzięki swoim naturalnym walorom krajobrazu region ten jest doskonałym miejscem do wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku, gdzie można wsłuchać się w głosy przyrody oraz poznać atmosferę wsi, miast i miasteczek, w których czas płynie własnym rytmem, a gdzieniegdzie jakby się zatrzymał…

pg 27