Czynna ochrona stanowisk staroduba łąkowego i brzozy niskiej na wysoczyźnie siedleckiej

fundusz-dla-przyrody-logoRealizacja projektu odbyła się w dniach 12 – 18 października 2012 r. Przedsięwzięcie miało na celu wykonanie ratowniczych zabiegów ochronnych niezbędnych dla zachowania występujących w dolinie Liwca koło miejscowości Kolonia Golice (gm. Siedlce) populacji brzozy niskiej Betula humilis (Polska Czerwona Księga Roślin) i staroduba łąkowego Ostericum palustre (Polska Czerwona Księga Roślin, Dyrektywa Siedliskowa). Wykonane prace pozwoliły na odsłonięcie osobników brzozy niskiej i zapewnienie jej bezpiecznych miejsc do kiełkowania. Populacja staroduba  łąkowego (kilkaset osobników o wyraźnie osłabionej kondycji) występuje na częściowo zaśmieconej i od kilku lat nieużytkowanej łące trzęslicowej, silnie zarastającej przez gatunki ziołoroślowe i krzewy. Dla utrzymania populacji staroduba i zbiorowiska łąki trzęślicowej konieczne było uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci, skoszenie łąki i usunięcie siana. Wykonawcami zadania byli chłopcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach, ich wychowawcy, botanicy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz jego absolwenci.
Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Funduszu dla Przyrody działającego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura" oraz finansowemu zaangażowaniu Grupy Energa.

energa