„Ocalić od zapomnienia”- perły architektury – pałace i dwory Mazowsza i Podlasia

ocalicW wydawnictwie znajduje się 10 pocztówek z rycinami pałacy i dworów nadbużańskich. Na odwrocie znajduje się opis obiektów. Wydawnictwo jest pewnego rodzaju formą ochrony i promocji perły dawnej architektury nadbużańskich poprzez ukazanie ich unikalnego piękna i historii.  
Celem nadrzędnym projektu jest ukazanie różnorodnych form dawnej architektury nadbużańskiej. Są częścią nadbużańskiego krajobrazu - wyrosły z tej ziemi i nie dały się pokonać wichrom historii, które ich nie oszczędzały. Wyszły z tej walki mocno pokiereszowane, ale przetrwały. Dziś, po latach odbudowy, dzięki hojności i sercu nowych gospodarzy, powracają do życia i cieszą oko turysty. Dwory i pałace nadbużańskie. Ich piękno i dumę podziwiamy podczas wakacyjnych wędrówek, ale też zastanawiamy się, ile dawnej Polski umarło wraz z nimi, bo tylko nieliczna ich część dotrwała do naszych czasów. Na szczęście w regionie nadbużańskich wiele z nich ocalało i śmiało możemy je nazwać perłami architektury ziemiańskiej, choć wśród nich są i takie, które czekają na swój czas. Każdy z nich ma swoją historię, każdy swoich cichych bohaterów. Największymi bohaterami są jednak ich obecni gospodarze, którzy mieli odwagę przywrócić je do życia. Bo jest to odważna decyzja - podnieść z ruin wiekowy zabytek i troszczyć się o niego jak o rodzinne gniazdo. Chcemy o tym przypominać i służyć idei dobrej pamięci o naszej przeszłości. Temu m.in. poświęcony jest zainaugurowany rok temu przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich cykl wydawniczy "Ocalić od zapomnienia". Pałace i dwory Mazowsza i Podlasia, które ocalały są świadectwem trwałością tradycji, z której słynie nadbużańska kraina. Piękne i proste w swej formie, zawieszone między niebem a ziemią, proszą o jedno – życzliwą pamięć i ocalenie dla przyszłych pokoleń. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.