Nad Bugiem – wydawnictwo albumowe

Album „Nad Bugiem” to najnowsza, dwujęzyczna publikacja Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich. Tytuł albumu odzwierciedla wszystko, co jest w nim zawarte. Wydawnictwo składa się ze zdjęć przedstawiających piękno i tajemniczość nieujarzmionej rzeki Bug, przykłady gatunków zwierząt i siedlisk występujących w jej dolinie. Ale Bug to także ludzie i kultura. Dolina Bugu przedstawiona jest nie tylko na fotografii, ale również widziana oczami artystów i uwieczniona na obrazach.
Jak pisze we wstępie Prezes SGPiRN  - „Album Nad Bugiem niech będzie zachętą do nieustającego odkrywania tego regionu naszego kraju i refleksją nad naszą cywilizacja. Co po nas zostanie, jeśli nie dobro, które wyświadczymy naturze, a więc i człowiekowi? Kto się o Bug upomni, jeśli nie my sami?”

nadbugiem

Na ten album składają się zdjęcia autorstwa Michała Falkowskiego, Jacka Jelińskiego, Grzegorza Leśniewskiego, Macieja Omelaniuka, Tomasza Poskrobko, Michała Rzący, Artura Tabora, Pawła Tadejko i Ewy Zwierzyńskiej.

 

wfosigw

Wydawnictwo zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie