Katalog poplenerowy „W Dolinie Bugu”

Obiektywem i pędzlem. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich już po raz drugi było organizatorem pleneru fotograficzno-malarskiego, którego celem jest promowanie walorów nadbużańskiej krainy i utrwalanie tego, co za kilka lat może odejść w niepamięć - tradycyjnych metod pracy rolników, obyczajów, wiejskiej zabudowy, typowej dla nadbużańskiej wsi.
Jak pisze we wstępie prezes Stowarzyszenia Cezary Starczewski: „Bug, choć oswojony, jest dla fotografów i malarzy wiecznym objawieniem – każdego roku pokazuje się z innej strony, jest nieprzewidywalny, a przez to fascynujący. W tym nadbużańskim krajobrazie spotykają ludzi, żyjących zgodnie z jego rytmem. Przyglądają się ich twarzom i dłoniom, na których odciska się ich los, wydobywają z wąskiej źrenicy obiektywu magię ich prostej codzienności.” W katalogu znajdziemy zdjęcia autorstwa, m.in.: Włodzimierza Karnkowskiego, Marka Lejbrandta, Macieja Tołwińskiego, Macieja Omelaniuka, Grażyny Szkatuły i wielu innych. Znalazły się w nim także reprodukcje powstałych nad Bugiem obrazów olejnych, które wszyły spod pędzla Macieja Falkiewicza i Tomasza Nowaka

dolinka