Bug w oczach dzieci 2

Ten album jest wyjątkowy, jak pisze we wstępie publikacji prezes Stowarzyszenia Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich. Album poświęcony jest pamięci Artura Tabora, wybitnego fotografa przyrody, który był jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia, które miało na celu zaszczepić w dzieciach wrażliwość na przyrodę.
Album jest efektem warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Artura Tabora, organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Regionie Nadbużańskim. Publikacja ukazuje historię przygody młodych ludzi z nadbużańską przyrodą, widzianą ich oczami przez pryzmat obiektywu.

bugwoczachdzieci2