Plener malarsko-fotograficzny "W DOLINIE BUGU" Mogielnica 26 - 30 IX 2007

"W Dolinie Bugu" pod takim hasłem odbył się w dniach 26-30 września 2007 r. I plener malarsko – fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich. Zaproszeni goście z Polskiego Związku Fotografików Przyrody - Okręg Mazowiecki oraz studenci Akademii Podlaskiej mieli doskonałą okazję wymienienia doświadczeń na temat dwóch dziedzin sztuki, jakimi są malarstwo oraz fotografia.
Podstawowym celem pleneru  było  podkreślenie  specyficznego  charakteru  szczęśliwie  zapomnianej przez meliorantów dziewiczej rzeki Bug i piękna Nadbużańskiego Podlasia w świetle potęgi i majestatu przyrody oraz ukazanie dwóch różnych spojrzeń na Dolinę Bugu poprzez obraz zapisany na płótnie malarskim i błonie fotograficznej. Rezerwaty Skarpa i Wydma Mołożewska, Kózki, Kaliniak, zespół klasztorny i grodzisko wczesnośredniowieczne w Drohiczynie, pałac w Korczewie, stare wierzby i młyn wodny w Drażnienie, zachody słońca w Bużyskach, to tylko niektóre miejsca w dolinie Bugu, które udało nam się zobaczyć. Unikatowe walory krajobrazowe, historyczne oraz przyrodnicze regionu, położonego wśród dwóch parków krajobrazowych, rozległe po horyzont łąki, śródpolne kępy drzew, starorzecza zarośnięte obficie trzciną i tatarakiem są atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji.

 

image008