Plener fotograficzny

W pierwszych dniach czerwca 2010 r. w miejscowości Kamieńczyk nad Bugiem odbył się plener fotograficznych dla uczestników warsztatów edukacyjnych prowadzonych w szkołach przez Artura Tabora i Tomasza Hryciuka. Podczas pleneru prowadzone były warsztaty na temat technik fotografowania przyrody oraz warsztaty z rozpoznawania roślin i zwierząt.
W plenerze uczestniczyli również członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Mazowiecki. Po plenerze wydany został album poplenerowy. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.