Edukacja nadbużańskim szlakiem

Projekt zrealizowany został w październiku 2012 r. przez Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich w partnerstwie z Instytutem Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Celem projektu było przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień biologicznych, na przykładach zaczerpniętych prosto z przyrody nadbużańskiej.

Zajęcia miały formę warsztatów, w skład których weszły cztery bloki tematyczne (botaniczny, hydrobiologiczny, ornitologiczny, arachnologiczny) oraz wyjście do pobliskiego parku z lornetkami, lupami, kompasem i przewodnikami do oznaczania roślin i zwierząt, w celu bliższego poznania zasad poprawnych obserwacji przyrodniczych. W roli niezawodnych pedagogów wystąpili studenci z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod opieką swoich opiekunów.
Uczestnicy projektu – dzieci ze szkół położonych na obszarach nadbużańskich poza zdobytą wiedzą miały okazję zwiedzenia uniwersytetu, a otrzymane pomoce dydaktyczne (przewodniki, rośliny owadożerne, foldery, plakaty, projektowe przybory szkolne) z pewnością posłużą w szkołach przez kolejne lata.
W ramach „Edukacji nadbużańskim szlakiem” przeprowadzony został konkurs plastyczny „Jesień nad Bugiem” dla szkół biorących udział w projekcie. Nadesłane prace są dowodem na zainteresowanie lokalną przyrodą i miejmy nadzieję – obietnicą na jej zachowanie dla przyszłych pokoleń – nie tylko w formie papierowej.
„Edukacja nadbużańskim szlakiem” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł.

adscf5260

adscf5222

adscf5230

adscf5233

adscf5239

adscf5242

adscf5244

adscf5254