Bug niech nie dzieli, Bug niech łączy

„Bug niech nie dzieli, Bug niech łączy – gminy, regiony, państwa. Perspektywy rozwoju zrównoważonego regionu Polski wschodniej na przykładzie obszaru nadbużańskiego”.
Pod takim hasłem 9 października 2006 r. odbyła się w Drohiczynie Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Ministra Środowiska i bp. Antoniego Dydycza ordynariusza drohiczyńskiego.
Uroczystości rozpoczęła pieśń pt. „W dolinie góry zamkowej”, która już na wstępie konferencji wyjaśniła wielu zgromadzonym, dlaczego spotkanie ma miejsce właśnie w niewielkim dzisiaj Drohiczynie, będącym przez wiele lat stolicą ziemi podlaskiej.
Obecni prelegenci nawiązując do bogatych tradycji Podlasia swoją uwagę kierowali ku przyszłości mówiąc m.in. o konieczności rozwoju ekoturystyki i produktów regionalnych, odnawialnych źródłach energii, rozsądnej gospodarce odpadami. Nie zapomniano również o bardzo ważnej obecnie kwestii, jaką pozostaje wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój. Popołudniowe obrady zakończyła prezentacja multimedialna „Bug - rzeka życia” mówiąca o krajobrazach kulturowych, różnorodności tradycji, religii i historycznego dziedzictwa Podlasia.

W ramach Międzynarodowej Konferencji podpisano Deklarację o współpracy  z organizacjami  samorządów z terenu Ukrainy i Białorusi, którą podpisali m.in.: Przewodniczący Rady Lwowskiej Państwowej Obwodowej Administracji oraz Z-ca Mera Miasta Lwowa.    Deklaracja podpisana została również przez przedstawicieli Ministerstw: Środowiska, Transportu i Rozwoju regionalnego oraz przedstawicieli Wojewódzkiej administracji samorządowej i rządowej z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Celem  jest  wsparcie  samorządów i podmiotów gospodarczych w przygotowywaniu i wdrażania wspólnych projektów, zmierzających do rozwoju infrastruktury turystycznej  i poprawy stanu środowiska w zlewni Bugu na wschodniej rubieży Unii Europejskiej.